TERRASSA

Tot per Terrassa només pensa en Terrassa i en el que creiem millor
per les terrassenques i els terrassencs.

28 +

Pressupost de neteja

Increment del pressupost de neteja. 6,5 milions d’euros respecte el 2019.

9.000 +

Usuaris gratuïts a l’hospital

Vam posar en marxa la T-Hospital pocs mesos després de començar.

259 +

Agents de la policia municipal

Acabem el mandat amb 259 agents de la policia local. Quan vam arribar només n’hi havia 209.

400.000 +

Pressupost servei social

Hem donat suport a les persones en situació de més vulnerabilitat amb ajudes directes.

1,3 +

milions en habitatge de protecció oficial

Hem assolit un conveni amb la Generalitat per promoure l’Habitatge de Protecció Oficial.

452 +

arbres plantats

Aquestes actuacions permeten consolidar zones verdes, endreçar espais de futurs equipaments i guanyar massa arbòria per millorar la qualitat de l’aire.

participa per TERRASSA