Seleccionar página

En les dones grans es creuen dos eixos de discriminació: l’edat i el fet de ser dona. La vulnerabilitat augmenta en dones grans amb factors de risc psicosocials, com poden ser la pobresa, la discapacitat o l’aïllament, entre d’altres. La nostra societat pateix masclisme i edatisme estructurals i tendeix a invisibilitzar el col·lectiu de dones grans, en un context on apareixen diversos tipus de violències: negligència, abandonament, violència econòmica, violència física, psicològica i emocional. Les dones grans reben l’impacte dels efectes acumulatius de les desigualtats de gènere i, a més, pateixen diverses formes de violència masclista, que es produeix principalment en l’àmbit de la parella i/o la família. A més, cal posar de relleu que entre les dones grans apareix un altre fenomen com és la “normalització” de la violència masclista per part de les pròpies dones, ja que algunes d’elles l’ha patit durant tota la seva vida i la consideren normal. Així doncs, entorn del Dia mundial de la presa de consciència de l’abús i el maltractament vers les persones grans volem potenciar la sensibilització de tota la ciutadania sobre el problema que representen les violències masclistes en la vida de les dones grans, una realitat vigent i sovint oculta que ens afecta com a societat. És necessari incloure la perspectiva del cicle vital en l’estudi i en l’abordatge de les violències masclistes, i és per aquest motiu que cal analitzar les dades concretes de violència masclista en dones grans i procurar el seu accés a la xarxa d’atenció, facilitant la identificació, la detecció i el coneixement del problema. Durant l’any 2020 al Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Terrassa s’han atès 43 dones de més de 65 anys sobre un total de 1.020 dones, de les quals catorze es trobaven en situació de violència masclista. Si ens fixem en el tipus de violència, dotze patien violència en l’àmbit de la parella o l’ex parella i dues agressions fora de la parella; a més, deu han patit violència psicològica i quatre agressions físiques.

Aquestes dades posen de relleu una realitat que, com ja he dit, està oculta i sovint normalitzada en molts àmbits, però posar sobre la taula aquests indicadors ens fa prendre consciència d’un problema que tenim com a societat. Cal tenir en compte que la situació sobrevinguda per la pandèmia de la Covid-19 ha augmentat el risc de violència masclista, sobretot en els períodes de confinament, així com en les diverses deses-calades. En aquest context algunes dones grans s’han vist més exposades a les situacions de violència masclista, degut a l’aïllament social i a la major dificultat d’accés a les xarxes de suport i ajuda, i en la desescalada degut a la “pèrdua del control” per part de l’agressor.  Des de la Regidoria de Polítiques de gènere considerem molt important tenir en compte els senyals d’alerta que permetin detectar les violències masclistes en dones grans, així com la difusió del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), que també atén aquestes dones conjuntament amb els altres serveis que conformen el circuit d’atenció a les violències basades en el gènere a la nostra ciutat. Per aquest motiu, des d’avui mateix engeguem una campanya de sensibilització específica sobre les violències masclistes en dones grans sota el lema “Les violències masclistes no tenen edat”. I és que totes les dones tenen el dret de viure sense violència i en igual-tat independentment de la seva edat, origen, ètnia, religió, identitat sexual, orientació sexual, classe social, etc. Terrassa és ciutat feminista i com tal hem de vetllar des de tots els àmbits per-què les dones se sentin segures, lliures i en igualtat de condicions respecte als homes. Tenim el dret i el deure d’aconseguir una societat igualitària.

La creatividad es contagiosa, pásalo.

Albert Einstein

Ens pots trobar a :

Carrer Galileu 208

08224 Terrassa

+34 660 09 65 30 

info@totperterrassa.cat

Formulari de contacte

Política de Privacitat