Seleccionar página

TOT PER TERRASSA

COMPROMISOS VERS ELS JOVES

%

COMPROMISOS VERS ELS JOVES

La formació com a eina de futur i d’oportunitats. La reducció de les desigualtats com a eina de justícia. I no permetre situacions de desnonaments amb joves menors implicats. Parlem, en definitiva, d’uns drets bàsics que permetin superar situacions de vulnerabilitat, que obrin portes en l’àmbit laboral i que potenciïn la mateixa implicació dels joves en el teixit associatiu de la ciutat.

El que hem assolit 

C

Els nostres Compromisos

C

Assolit

Adhesió a les 47 propostes de la PINCAT

√ Des de Tot per Terrassa ens adherim a les 47 propostes per a les eleccions municipals que proposa la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT) com a propostes encarades a la millora de la qualitat de vida dels infants i joves de Terrassa. Aquestes propostes han estat consensuades per 900 entitats de primer nivell que treballen en l’àmbit sociosanitari i de salut, l’oci, l’acció social, l’educació, i la formació i atenció a les famílies.

Assolit

Drets bàsics
 • Implementar mesures de reducció de les desigualtats en els nois i noies joves a la ciutat de Terrassa.
 • Garantir el dret a la formació i al desenvolupament personal de qualsevol noi i noia de la ciutat de Terrassa.
 • Adquirir un compromís municipal de no permetre cap desnonament on hi hagi menors d’edat.

Assolit

Joves en situació de vulnerabilitat
 • Prioritzar l’atenció de joves amb major fragilitat social.
 • Creació d’una nova figura depenent dels serveis socials municipals d’educadors familiars amb intervenció en nuclis amb majors dificultats parentals i/o amb dinàmiques relacionals de conflicte.
 • Avançar i acompanyar a les entitats socioeducatives en la incorporació del nou model de Serveis d’Intervenció Socioeducativa.
 • Augmentar la dotació econòmica a projectes socioeducatius de base comunitària de zones amb majors necessitats per a reduir les llistes d’espera d’accés a aquests recursos.
 • Crear figures de referència als diferents territoris que desenvolupin una tasca d’acompanyament en la mentoria socioeducativa amb nois i noies en situació de vulnerabilitat social i emocional en la transició cap a la vida adulta.

Assolit

Oportunitats laborals
 • Crear una xarxa d’empreses sensibles a la contractació de nois i noies estudiants en els darrers mesos de la formació.
 • Arribar a acords amb el teixit comercial i empresarial per al foment de l’ocupació juvenil a partir de bonificacions en la contractació.
 • Reforçar els programes de recerca de feina existents amb major dotació econòmica i professional.
 • Vincular programes de formació professional amb joves a projectes d’incentivació empresarial i reactivació econòmica.

Assolit

Oferta d’educació en el lleure
 • Crear un carnet d’adhesió a un sistema de descomptes i gratuïtats a diferents recursos de la ciutat. S’arribarà a acords amb el teixit empresarial.
 • Augmentar espais habilitats a la ciutat per a la pràctica d’esports urbans i espais artístics de lliure expressió.
 • Augmentar la dotació econòmica per a activitats i esdeveniments per al públic juvenil a la Festa Major de Terrassa i a les diferents festes majors dels barris.
 • Organitzar una gran LAN Party a Terrassa amb periodicitat anual.
 • Crear una guia de recursos de lleure en diferents àmbits per a joves a la ciutat.
 • Promoure noves activitats de lleure per a joves a la ciutat.
 • Ampliar la oferta d’oci nocturn i de cap de setmana en acord amb establiments de la ciutat.
 • Garantir que no es fa publicitat sexista o que discrimini per gènere o qualsevol tipus de diversitat.
 • Dotar d’una partida pressupostària específica per a recursos d’educació en el lleure per a noies i nois amb necessitats educatives especials i capacitats diverses.
 • Garantir l’existència d’espais de referència per als joves a tota la ciutat.
 • Fer més accessible l’ús dels equipaments esportius de la ciutat per a la pràctica esportiva.

Assolit

Associacionisme i participació juvenil
 • Fomentar l’associacionisme i participació infantil entre els nois i noies de Terrassa, estiguin o no vinculats a entitats de base comunitària.
 • Dotar d’un espai físic al Consell de Joves de Terrassa.
 • Iniciar un procés de prospecció dels recursos i la oferta juvenil existent a Terrassa.
 • Creació d’una àgora de debat per a la realització de propostes per als plens municipals.
 • Organitzar una gran trobada juvenil anual amb associacions de joves de la ciutat.

Assolit

Infraestructures de les entitats i serveis que treballen amb joves
 • Creació d’un nou Casal de Joves a la zona de Guadalhorce, Can Palet II i Guadiana amb la gestió d’entitats del territori.
 • Millorar les infraestructures i dignificar els espais de les entitats que treballen amb joves.
 • Destinar espais buits al foment de noves activitats per a joves.
 • Promoure amb els centres educatius d’algunes zones de la ciutat plans pilot en la compartició d’espais i projectes educatius comunitaris.
 • Fomentar i promoure la relació entre centres educatius i entitats del tercer sector per a teixir aliances i nous projectes educatius comunitaris.
 • Crear aules d’estudi nocturn durant l’època d’exàmens.
 • Reconvertir locals antics o tancats en projectes socioeducatius gestionats per entitats de la ciutat.

Assolit

Infraestructures de les entitats i serveis que treballen amb infants i adolescents
 • Revisar l’estat dels locals de les entitats de lleure de la ciutat i acompanyar-les en la seva adequació i, per tant, dignificació.
 • Promoure l’ús dels equipaments públics en franges horàries en les que aquests estiguin buits.
 • Promoure amb els centres educatius d’algunes zones de la ciutat plans pilot en la compartició d’espais i projectes educatius comunitaris.
 • Fomentar i promoure la relació entre centres educatius i entitats del tercer sector per a teixir aliances i nous projectes educatius comunitaris.
 • Reconvertir locals antics o tancats en projectes socioeducatius gestionats per entitats de la ciutat.

Assolit

Sensibilització
 • Promoure campanyes que fomentin la convivència i el respecte per l’espai públic.
 • Promoure campanyes entre el teixit comercial i empresarial per a la contractació de nois i noies en situació de desocupació.

Assolit

Reivindicacions a la Generalitat
 • Desplegar total i efectivament la Llei 14/2014 de Drets i Oportunitats en la Infància i l’Adolescència i dotar de recursos per a que des de la ciutat de Terrassa se’n pugui fer un absolut desplegament de la llei

*Altres propostes relacionades amb els Joves, les podràs trobar com a mesures i compromisos vinculats a altres àmbits.

Tot per Terrassa

Hem assolit tots els compromisos vers a l’adhesió a les 47 propostes de la PINCAT

S’han arribat a acords entre l’ajuntament, els centres municipals de formació professional i les associacions empresarials de la ciutat per fomentar la contractació dels estudiants de cicles formatius.

La creatividad es contagiosa, pásalo.

Albert Einstein

Ens pots trobar a :

Carrer Galileu 208

08224 Terrassa

+34 660 09 65 30 

info@totperterrassa.cat

Formulari de contacte

Política de Privacitat

× Contacta