Seleccionar página

TOT PER TERRASSA

COMPROMISOS VERS ELS INFANTS I ADOLESCENTS

%

COMPROMISOS VERS ELS INFANTS I ADOLESCENTS

Volem que la ciutat es construeixi i visqui el seu dia a dia amb una mirada cap a, i per a, la infància i l’adolescència. Cal que protegim i garantim drets i oportunitats i que generem espais de debat perquè nens i adolescents puguin dir-hi la seva i siguin ciutadans actius i implicats amb Terrassa. L’escolarització, l’alimentació i la lluita contra l’assetjament i el maltractament han de ser prioritats a partir de suport a les famílies, d’una oferta de lleure inclusiva i oberta, amb espais dignes i amb el punt de mira posat a evitar que cap nen i cap adolescent es quedi enrere.

El que hem assolit 

C

Els nostres Compromisos

C

Assolit

Adhesió a les 47 propostes de la PINCAT

√ Des de Tot per Terrassa ens adherim a les 47 propostes per a les eleccions municipals que proposa la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT) com a propostes encarades a la millora de la qualitat de vida dels infants i joves de Terrassa. Aquestes propostes han estat consensuades per 900 entitats de primer nivell que treballen en l’àmbit sociosanitari i de salut, l’oci, l’acció social, l’educació, i la formació i atenció a les famílies.

Assolit

Drets bàsics
 • Implementar mesures de reducció de les desigualtats en la infància i l’adolescència a la ciutat de Terrassa.
 • Garantir el dret a l’escolarització de totes i tots els infants i adolescents de Terrassa.
 • Garantir el dret a l’alimentació dels infants de Terrassa.
 • Millorar les estratègies de detecció de situacions de dificultats alimentàries en menors.
 • Augmentar el pressupost a cobrir dèficits alimentaris en els infants de Terrassa.
 • Adquirir un compromís municipal de no permetre cap desnonament on hi hagi infants.

Assolit

Infants i adolescents en situació de risc
 • Prospectar els barris de Terrassa amb indicadors socials més vulnerables i prioritzar-ne la implementació de nous projectes socioeducatius de base comunitària.
 • Treballar conjuntament amb les entitats del tercer sector de la ciutat per al naixement de nous projectes socioeducatius als barris amb majors mancances i necessitats.
 • Prioritzar la dotació de recursos i acompanyar a les entitats del tercer sector en la implementació progressiva del model de Serveis d’Intervenció Socioeducativa.
 • Acompanyar a les entitats socials en l’adequació dels requeriments tècnics, humans, pedagògics i infraestructurals segons el model dels nous Serveis d’Intervenció Socioeducativa.
 • Detectar i promoure la creació de serveis complementaris als nous Serveis d’Intervenció Socioeducativa segons les necessitats latents a cada territori.
 • Recuperar la figura dels educadors i educadores de carrer en aquells territoris amb majors necessitats gestionat a partir de les entitats del territori.

Assolit

Treball en xarxa
 • Millora i optimització dels sistemes de coordinació entre els professionals i serveis que treballen amb infància i adolescència.
 • Revisar el funcionament efectiu de les diferents taules d’infància existents.
 • Repensar el funcionament i optimització de les mateixes amb tots els serveis i professionals del municipi i del tercer sector.
 • Promoure espais de coordinació, intervenció i avaluació entre els serveis municipals, el tercer sector, professionals educatius i de salut.

Assolit

Prevenció del maltractament i abús infantil
 • Crear un Observatori dels Drets de l’Infant amb representació professional, del teixit associatiu, famílies i infants que faci seguiment, auditi, proposi mesures correctores i denunciï qualsevol tipus de maltractament personal, social, físic, emocional o institucional.
 • Establir un compromís de ciutat ferm entre tots els agents que treballen amb infància per a la detecció de maltractament i abús infantil.
 • Repensar els protocols de protecció a la infància mitjançant programes de prevenció de maltractaments i abusos.
 • Definir i signar un pacte de ciutat contra la vulneració de qualsevol dret de l’infant.

Assolit

Les famílies com a principal agent educatiu
 • Enfortir les famílies com a principal agent educatiu dels infants i els adolescents.
 • Acompanyar a les famílies en el seu procés educatiu i reforç del seu rol parental a través dels serveis i professionals de la xarxa pública i privada que desenvolupa el tercer sector. Es prioritzaran i fomentaran projectes de suport a les competències parentals.
 • Crear projectes i grups de suport a la parentalitat vinculats als centres educatius i entitats de base comunitària.
 • Promoure, crear projectes i dotar d’un sistema de recursos que fomenti el lleure educatiu i els períodes de vacances en família a partir d’acords de ciutat amb equipaments i empreses de la ciutat.
 • Crear una guia de recursos i activitats de la ciutat per a famílies amb infants a càrrec i difondre-la a través de diferents mitjans de comunicació que disposi l’Ajuntament.

Assolit

Projectes socioeducatius d’atenció a la infància i l’adolescència
 • Garantir l’existència de projectes socioeducatius, d’educació en el lleure, de suport a l’escolarització i d’acompanyament biopsicosocial a totes les franges d’edat i propers des de qualsevol punt de la ciutat.
 • Crear i reforçar amb nous recursos socioeducatius davant la llarga llista d’espera existent en alguns territoris.
 • Augmentar els projectes dirigits a la petita infància (0-3 anys).
 • Promoure projectes socioeducatius que incloguin el treball amb i des de les famílies.
 • Dotar de recursos a les entitats de lleure educatiu (esplais, caus, casals…) de cap de setmana i el calendari no escolar per a la realització de les seves activitats.
 • Repensar el sistema de beques per a activitats de vacances (Nadal, Setmana Santa, estiu i primera quinzena de setembre) per als diferents tipus de renda.
 • Augmentar amb recursos de reforç als centres educatius i a les entitats socials per a atendre infants i adolescents amb necessitats educatives i socials específiques en contextos normalitzats.
 • Dotar de recursos específics a projectes d’educació en el lleure durant tot l’any per a atendre a infants amb necessitats especials.
 • Fomentar la creació de nous projectes d’educació en el lleure que incloguin la participació de les famílies.
 • Revisar i possibilitar els campus esportius municipals per a tota la població.
 • Mapejar els punts de reforç acadèmic i escolar existents.
 • Ampliar i crear de nous punts de reforç acadèmic i escolar en zones on es valori necessari. Prioritzar la participació i implicació familiar en aquests espais.
 • Fomentar des de la infància projectes que promoguin les relacions intergeneracionals i entre persones amb capacitats diverses, gent gran…

Assolit

Infraestructures de les entitats i serveis que treballen amb infants i adolescents
 • Revisar l’estat dels locals de les entitats de lleure de la ciutat i acompanyar-les en la seva adequació i, per tant, dignificació.
 • Promoure l’ús dels equipaments públics en franges horàries en les que aquests estiguin buits.
 • Promoure amb els centres educatius d’algunes zones de la ciutat plans pilot en la compartició d’espais i projectes educatius comunitaris.
 • Fomentar i promoure la relació entre centres educatius i entitats del tercer sector per a teixir aliances i nous projectes educatius comunitaris.
 • Reconvertir locals antics o tancats en projectes socioeducatius gestionats per entitats de la ciutat.

Assolit

Sensibilització
 • Promoure campanyes de sensibilització informació vers el maltractament i abús infantil.
 • Promoure campanyes de foment de l’acollida i adopció d’infants.

Assolit

Reivindicacions a la Generalitat
 • Desplegar total i efectivament la Llei 14/2014 de Drets i Oportunitats en la Infància i l’Adolescència i dotar de recursos per a que des de la ciutat de Terrassa se’n pugui fer un absolut desplegament de la llei

*Altres propostes relacionades amb la Infància i l’Adolescència, les podràs trobar com a mesures i compromisos vinculats a altres àmbits.

SUMA'T

Sigues part del canvi i de Tot per Terrassa i afilia’t

La creatividad es contagiosa, pásalo.

Albert Einstein

Ens pots trobar a :

Carrer Galileu 208

08224 Terrassa

+34 660 09 65 30 

info@totperterrassa.cat

Formulari de contacte

Política de Privacitat

× Contacta