Seleccionar página

TOT PER TERRASSA

COMPROMISOS VERS LES CAPACITATS DIVERSES

%

COMPROMISOS VERS LES CAPACITATS DIVERSES

Terrassa és una ciutat que ha mostrat sensibilitat vers les capacitats diverses, però encara reclamem un entorn més inclusiu i més accessible, sense barreres físiques i de mentalitat, sense mirades de rebuig i amb oportunitats laborals, de gaudi del temps lliure, d’accés a l’educació de qualitat i de participació activa en tots els àmbits (cultura, esports, associacionisme). Terrassa ha de ser una ciutat en què el tracte adequat i la visibilitat de les persones amb discapacitats intel·lectuals, físiques i sensorials sigui una realitat.

El que hem assolit 

C

Els nostres Compromisos

C

Assolit

Defensa dels drets
 • Elaborar un protocol d’itinerari vital (des de la infància fins la vellesa), tenint en compte les diferents necessitats al llarg de la vida.
 • Establir un vincle directe amb la figura de la Sindicatura de Greuges de Terrassa per promoure la defensa dels drets de les persones amb capacitats diverses i que pugui actuar com a mediadora.
 • Dur a terme formació per a persones amb capacitats diverses en drets per ajudar a millorar el seu apoderament i poder denunciar qualsevol tipus de marginació.
 • Crear figura d’enllaç entre Ajuntament, entitats i serveis de la ciutat per temes d’accessibilitat (física, intel·lectual i sensorial) i de drets.
 • Garantir la cobertura informativa de les capacitats diverses d’una forma inclusiva en els mitjans de comunicació. Eliminar terminologia que ja té un sentit pejoratiu o negatiu, amb la possibilitat de crear un petit llibre d’estil per als mitjans.
 • Promoure suports a persones amb discapacitat intel·lectual amb percentatge inferior al 65%, ja que no tenen ajuts econòmics i molta dificultat per accedir a mercat laboral ordinari.

Assolit

Estructura organitzativa a l’Ajuntament
 • Apoderar la Regidoria de Capacitats Diverses amb entitat pròpia i dotar-la de més recursos de personal i econòmics.
 • Ampliar l’acció de la Regidoria de Capacitats Diverses en una actuació transversal i relacional amb la resta de regidories de l’Ajuntament de Terrassa.
 • Potenciar la idea de Ciutats Inclusives a partir de perspectives socials, urbanístiques i d’usos dels espais, amb una tasca transversal entre serveis
 • Revisar el moment actual d’execució del Pla Local d’Atenció a les Capacitats Diverses i a l’Accessibilitat i continuar amb els compromisos pendents.
 • Potenciar millores en el tracte adequat (manual sobre vocabulari, tracte, comunicació,…) per part de l’Administració Pública, però també de la població en general.

Assolit

Entitats socials
 • Donar més suport i recursos a les entitats petites que treballen amb capacitats diverses i que mantenen un teixit social basat, en bona part, en el voluntariat.
 • Mantenir i incrementar el suport a les entitats consolidades de la ciutat que actualment estan patint la vulneració dels seus drets i la dels seus usuaris amb l’incompliment dels pagaments pendents d’altres administracions.

Assolit

Visibilitat i comunicació
 • Crear la Fira Capaciutats a la ciutat relacionat amb les capacitats diverses vinculant diferents sectors (empreses, turisme, oci, salut,…) i amb la participació en paral·lel d’experts per parlar sobre temes d’inclusió.
 • Establir un conveni amb Canal Terrassa i Terrassa FM per comptar amb programes inclusius que comptin amb persones amb capacitats diverses.
 • Crear una guia de discapacitats invisibles
 • Avaluar la situació de les discapacitats INVISIBLES. Fer un mapa de la ciutat a partir d’elles i promoure elements de sensibilització i recursos sobre com facilitar la vida a aquestes persones.
 • Elaborar un díptic explicant l’evolució del llenguatge al voltant de les discapacitats.
 • Promoure tallers de lectura fàcil (tècnica per crear o adaptar textos adaptats a tothom) a les biblioteques municipals i oferir-los a les escoles.

Assolit

Relacions amb la universitat
 • Establir un conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per promoure pràctiques d’alumnes com a creadors de recursos o suports per a persones amb discapacitat.
 • Crear un mecanisme d’acompanyament i suport a nois i noies amb capacitats diverses que accedeixen a la universitat per tal de cursar, amb igualtat d’oportunitats, els seus estudis.

Assolit

Accessibilitat
 • Elaborar una guia d’establiments accessibles físicament o amb altres suports intel·lectuals o sensorials.
 • Promoure una campanya de conscienciació als establiments de la ciutat perquè tinguin en compte l’adaptació dels espais i, sobretot, el tracte adequat a les persones amb capacitats diverses.
 • Millorar la senyalística urbana per a persones amb autisme (pictogrames). Crear un llibret amb pictogrames propis de Terrassa a partir dels més estandarditzats.
 • Assegurar que les obres i serveis als que s’atorguen llicències municipals segueixen els criteris i la normativa legal d’accessibilitat i no discriminació.
 • Crear espais per compartir, de manera pràctica, coneixement i solucions tècniques sobre accessibilitat i disseny per a tothom. Convenis de col·laboració entre tècnics, professionals i entitats.
 • Potenciar eliminació de barreres en comerços i serveis.
 • Proposar modificació de llei sobre la ubicació de persones amb mobilitat reduïda en espais d’oci, espais que compleixen normativa d’accessibilitat, però que no tenen en compte millor i més digna ubicació de persones que es mouen amb cadira de rodes.
 • Senyalitzar passos de vianants amb pictogrames per a persones amb autisme, especialment en grans avingudes i zones pròximes a escoles d’educació especial i centres ocupacionals o especials de treball.
 • Promoure espais de joc infantil accessible en parcs i places.

Assolit

Habitatge
 • Incloure en el discurs polític i professional el concepte de disseny universal per concebre des de l’origen tots els nous habitatges, tenint en compte les diferents capacitats diverses.
 • Vetllar perquè totes les noves promocions d’habitatges a la ciutat garanteixin l’accessibilitat i tinguin en compte la possibilitat de fer pisos amb preinstal·lació domòtica en alguns casos.
 • Promoure programes de rehabilitació en habitatges amb persones amb capacitats diverses.
 • Crear un sistema que faciliti la permuta o rehabilitació d’habitatges en casos de discapacitat sobrevinguda.
 • Potenciar habitatges per a persones amb discapacitat intel·lectual que requereixen alt suport.
 • Crear nous pisos tutelats per a persones amb discapacitat intel·lectual semiautònomes.

Assolit

Inclusió laboral
 • Vetllar perquè totes les empreses de més de 50 empleats compleixin la quota legal del 2% de treballadors amb discapacitat.
 • Crear una borsa de treball específica per a persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Potenciar i repensar un model d’ocupació de qualitat als centres ocupacionals i especials de treball.

Assolit

Reivindicacions a la Generalitat
 • Executar amb urgència el pagament de les partides pendents amb les entitats del tercer sector.
 • Impulsar el projecte d’una nova residència i centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual. Instar la Generalitat a partir del conveni signat el 2006.
 • Crear una oficina especialitzada en la revisió i reclamació de lleis que vulneren els drets de les persones amb capacitats diverses i la seva atenció amb qualitat i dignitat.

*Altres propostes relacionades amb les Capacitats Diverses, les podràs trobar com a mesures i compromisos vinculats a altres àmbits.

Sigues part del canvi i de Tot per Terrassa i afilia’t

Hem assolit tots els compromisos vers a l’adhesió a les 47 propostes de la PINCAT
 • Hem implementat noves mesures de reducció de les desigualtats en la infància.
 • Hem donat 12000 beques menjador per a les families mono-parentals
 • S’ha reduït un 80% el dèficit alimentari als menors del municipi.

La creatividad es contagiosa, pásalo.

Albert Einstein

Ens pots trobar a :

Carrer Galileu 208

08224 Terrassa

+34 660 09 65 30 

info@totperterrassa.cat

Formulari de contacte

Política de Privacitat

× Contacta